Cennik

Kurs semestralny: 2 x 2 godziny w tygodniu (56 godzin w semestrze) – 1290 zł

Kurs intensywny: 5×4 godziny w tygodniu (60 godzin w 3 tygodnie) – 1290 zł

Kurs intensywny 2 tyg. 5 x 4 godziny lekcyjne w tygodniu (40 godzin lekcyjnych w 2 tygodnie) 1090 PLN

Kurs intensywny 1 tydzień 5 x 4 godziny lekcyjne w tygodniu (20 godzin lekcyjnych w tygodniu) 790 PLN

Wakacyjny kurs semi intensywny: 4×2 godziny w tygodniu (32 godziny w 4 tygodnie) – 990 zł PLN

Zajęcia indywidualne: dostosowane do potrzeb uczestnika  85 zł za 45 min

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Opłata za kurs musi być dokonana przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku płatności przelewem słuchacze są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów bankowych.
 • Płatność za kurs jest uznana w momencie otrzymania środków przez szkołę; z uwagi na czas transferu środków należy dokonać go odpowiednio wcześnie.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie trwania uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie finansowe.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbywania się zajęć.
 • Zajęcia nie odbywają się w święta narodowe.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz rzeczy osobiste słuchaczy. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na czas trwania kursu.
 • Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najlepszej obsługi. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kursu z przyczyn od siebie niezależnych szkoła zobowiązuje się zapewnić kurs o podobnej lub wyższej wartości pieniężnej.
 • Słuchacz korzystający z jakichkolwiek zniżek lub ofert specjalnych zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę w momencie zgłoszenia się na kurs i udokumentowania możliwości korzystania z w/w zniżek.
 • Słuchaczowi nie przysługuje zwrot kosztów zajęć, w których nie uczestniczył lub uczestniczył częściowo z przyczyn niezależnych od szkoły.

 • Słuchaczom, którym odmówiono wydania wizy przysługuje zwrot kosztów pomniejszony o koszt kursu dwutygodniowego (wraz ze świadczeniami dodatkowymi).

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  [recaptcha size:compact]


  Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest FES Centrum Edukacji Zagranicznej z siedzibą pod adresem: ul. Rybnicka 59 lok. 9, 02-432 Warszawa, tel.: 22-826 03 09, e-mail: kursy@fes.waw.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego (m.in. przesyłania oferty). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.