Szkolenia dla firm

Biorąc pod uwagę fakt, że znajomość języków obcych jest w wielu przypadkach nieodzowna do nawiązania nowych kontaktów handlowych bądź prawidłowego utrzymywania już tych istniejących FES Centrum Edukacji Zagranicznej proponuje szkolenia językowe dla firm i instytucji (grupowe bądź indywidualne), które prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.

Proponujemy szkolenia z zakresu nauki języków obcych:

angielskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego

polskiego dla obcokrajowców

innych (na specjalne życzenie)

Zapewniamy całościową obsługę w zakresie przeprowadzanego szkolenia:

PLANOWANIE Szczegółowo analizujemy Państwa oczekiwania co do planowanego szkolenia, Następnie na podstawie testu i rozmowy z metodykiem określamy poziom językowy uczestników kursu. Po uzyskaniu wyników uzgadniamy z Państwem termin, częstotliwość zajęć oraz rodzaj planowanego szkolenia jak również dobieramy lektorów, specjalizujących się w prowadzeniu kursów o określonym profilu. Jednocześnie następuje uzgodnienie zasad i warunków realizacji szkolenia ze zleceniodawcą.

REALIZACJA Ten etap obejmuje właściwy przebieg kursu. Dbamy szczególnie o zgodność przebiegu i formy szkolenia z założeniami powziętymi na poprzednim etapie. Właściwą realizację kursu umożliwia dobór odpowiednich materiałów szkoleniowych, jak również sprawdzanie postępów uczestników szkolenia. Jednocześnie dopuszczamy pewną elastyczność co do przyjętego programu, zawsze jednak mając na celu jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy uczestnikom kursu. Na tym etapie szkolenia wiele zależy od lektora, dlatego jeśli w trakcie nauki zaproponowany przez nas prowadzący zajęcia nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje zagwarantowane w umowie prawo do jego zmiany. Zapewniamy też stały nadzór metodyka nad sposobem przeprowadzania zajęć, co stale pozwala nam udoskonalać ich jakość, tak aby jak najpełniej odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

SPRAWDZENIE EFEKTÓW Na tym etapie w oparciu o testy, sprawdzające umiejętności językowe uczestników kursu. porównujemy rezultaty szkolenia z jego założeniami. Przeprowadzamy też ankietę, oceniającą sposób prowadzenia zajęć, jak również wręczamy certyfikaty, potwierdzające ukończenie danego rodzaju kursu.

Szkolenia mogą odbywać się w Państwa siedzibie, bądź w naszych salach wykładowych. Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju.

 

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  [recaptcha size:compact]


  Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest FES Centrum Edukacji Zagranicznej z siedzibą pod adresem: ul. Rybnicka 59 lok. 9, 02-432 Warszawa, tel.: 22-826 03 09, e-mail: kursy@fes.waw.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego (m.in. przesyłania oferty). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.