waw-old-town

Kursy

Kursy języka ogólnego

Zajęcia odbywają się w godzinach rannych lub popołudniowych (2 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu). Kursy rozpoczynają się w październiku i marcu.

Kursy te obejmują 56 godzin lekcyjnych w semestrze, prowadzone są na 6 poziomach zaawansowania: A1 A2, B1, B2, C1, C2

Najbliższy termin kursu: 11 IX 2017

Oferujemy również kursy przygotowujące do egzaminów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomach: B1 B2 C2

 

Kursy intensywne

Kursy odbywają się w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych, pięć razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne – jeden semestr trwa 3 tygodnie i obejmuje 60 godzin zajęć lekcyjnych.

Najbliższy termin kursu: 2 IX 2017 lub 6 X 2017 lub 6 XI 2017

Zajęcia indywidualne

Kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Pozwalają one na wybór zarówno dziedziny jak i intensywności kursu.

Kursy specjalistyczne

Tematami kursów tego typu są: historia, sztuka, film, polityka, język handlowy bądź techniczny. Kursy specjalistyczne pozwalają w szybki sposób poznać najważniejsze wyrażenia i struktury z interesującej uczestników dziedziny.

Przed rozpoczęciem kursu słuchacz przystępuje do testu językowego w celu określenia znajomości języka polskiego, a także wyboru poziomu nauczania odpowiadającego jego umiejętnościom.

Zajęcia odbywają się w salach przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w grupach 5-9 osobowych. Istnieje również możliwość nauki w mini-grupach 2 – osobowych lub w zajęciach indywidualnych.

Koszt uzależniony jest od ilości godzin zajęć językowych, rodzaju kursu oraz wielkości grupy.

Słuchacz rozpoczynający naukę na kursie organizowanym przez FES Centrum Edukacji Zagranicznej otrzymuje na własność komplet materiałów edukacyjnych. Ponadto w siedzibie szkoły słuchacze mogą korzystać ze słowników oraz innych pomocy naukowych.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest FES Centrum Edukacji Zagranicznej z siedzibą pod adresem: ul. Rybnicka 59 lok. 9, 02-432 Warszawa, tel.: 22-826 03 09, e-mail: kursy@fes.waw.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego (m.in. przesyłania oferty). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.