waw-old-town

Cennik

Kurs semestralny: 2 x 2 godziny w tygodniu (56 godzin w semestrze) – 990 zł
Kurs intensywny: 5×4 godziny w tygodniu (60 godzin w 3 tygodnie) – 1190 zł
Wakacyjny kurs semi intensywny: 4×2 godziny w tygodniu (32 godziny w 3 tygodnie) – 690 zł
Zajęcia indywidualne: dostosowane do potrzeb uczestnika 60 zł za 45 min lub 80 zł za 60min

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Opłata za kurs musi być dokonana przed rozpoczęciem kursu.
 • W przypadku płatności przelewem słuchacze są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów bankowych.
 • Płatność za kurs jest uznana w momencie otrzymania środków przez szkołę; z uwagi na czas transferu środków należy dokonać go odpowiednio wcześnie.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie trwania uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie finansowe.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbywania się zajęć.
 • Zajęcia nie odbywają się w święta narodowe.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz rzeczy osobiste słuchaczy. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na czas trwania kursu.
 • Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia jak najlepszej obsługi. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kursu z przyczyn od siebie niezależnych szkoła zobowiązuje się zapewnić kurs o podobnej lub wyższej wartości pieniężnej.
 • Słuchacz korzystający z jakichkolwiek zniżek lub ofert specjalnych zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę w momencie zgłoszenia się na kurs i udokumentowania możliwości korzystania z w/w zniżek.
 • Słuchaczowi nie przysługuje zwrot kosztów zajęć, w których nie uczestniczył lub uczestniczył częściowo z przyczyn niezależnych od szkoły.

 • Słuchaczom, którym odmówiono wydania wizy przysługuje zwrot kosztów pomniejszony o koszt kursu dwutygodniowego (wraz ze świadczeniami dodatkowymi).

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości