f-business-sepia-compressor

Szkolenia dla firm

Biorąc pod uwagę fakt, że znajomość języków obcych jest w wielu przypadkach nieodzowna do nawiązania nowych kontaktów handlowych bądź prawidłowego utrzymywania już tych istniejących FES Centrum Edukacji Zagranicznej proponuje szkolenia językowe dla firm i instytucji (grupowe bądź indywidualne), które prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.

Proponujemy szkolenia z zakresu nauki języków obcych:

angielskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego

polskiego dla obcokrajowców

innych (na specjalne życzenie)

Zapewniamy całościową obsługę w zakresie przeprowadzanego szkolenia:

PLANOWANIE Szczegółowo analizujemy Państwa oczekiwania co do planowanego szkolenia, Następnie na podstawie testu i rozmowy z metodykiem określamy poziom językowy uczestników kursu. Po uzyskaniu wyników uzgadniamy z Państwem termin, częstotliwość zajęć oraz rodzaj planowanego szkolenia jak również dobieramy lektorów, specjalizujących się w prowadzeniu kursów o określonym profilu. Jednocześnie następuje uzgodnienie zasad i warunków realizacji szkolenia ze zleceniodawcą.

REALIZACJA Ten etap obejmuje właściwy przebieg kursu. Dbamy szczególnie o zgodność przebiegu i formy szkolenia z założeniami powziętymi na poprzednim etapie. Właściwą realizację kursu umożliwia dobór odpowiednich materiałów szkoleniowych, jak również sprawdzanie postępów uczestników szkolenia. Jednocześnie dopuszczamy pewną elastyczność co do przyjętego programu, zawsze jednak mając na celu jak najefektywniejsze przekazanie wiedzy uczestnikom kursu. Na tym etapie szkolenia wiele zależy od lektora, dlatego jeśli w trakcie nauki zaproponowany przez nas prowadzący zajęcia nie spełni Państwa oczekiwań, przysługuje zagwarantowane w umowie prawo do jego zmiany. Zapewniamy też stały nadzór metodyka nad sposobem przeprowadzania zajęć, co stale pozwala nam udoskonalać ich jakość, tak aby jak najpełniej odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

SPRAWDZENIE EFEKTÓW Na tym etapie w oparciu o testy, sprawdzające umiejętności językowe uczestników kursu. porównujemy rezultaty szkolenia z jego założeniami. Przeprowadzamy też ankietę, oceniającą sposób prowadzenia zajęć, jak również wręczamy certyfikaty, potwierdzające ukończenie danego rodzaju kursu.

Szkolenia mogą odbywać się w Państwa siedzibie, bądź w naszych salach wykładowych. Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju.

 

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości