Kursy przygotowujące do egzaminów

Obejmują 112 godzin lekcyjnych zajęć językowych (kursy takie trwają 2 semestry).

Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz wypowiedzi ustne ułatwiające zdanie danego egzaminu w jak najbardziej efektowny sposób.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości