Kursy semestralne języka ogólnego

Szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej i uznawanymi na jej obszarze na sześciu poziomach zaawansowania:

A1

Kursy przeznaczone dla osób początkujących, jeszcze nie znających danego języka. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał porozumiewać się w codziennych sytuacjach życiowych, używając podstawowego zakresu słownictwa oraz gramatyki.

A2

Głównie nacisk położony jest na zapoznanie się ze słownictwem, niezbędnym do komunikowania się w podstawowych sytuacjach.

B1

Kursy dla osób średniozaawansowanych, które dobrze opanowały podstawy gramatyczne języka, lecz posiadają niewystarczający zasób słownictwa do swobodnego porozumiewania się.

B2

Kurs pomagający w poznaniu bardziej złożonych struktur gramatycznych oraz poszerzający znajomość języka zarówno pisanego jak i mówionego.

C1

Kursy dla zaawansowanych. Są propozycją dla osób swobodnie posługujących się danym językiem obcym, posiadających dużą wiedzę gramatyczną i płynność wypowiedzi. Pozwala on na zgłębienie wybranych obszarów języka.

C2

Pozwala na poznanie złożonych i specjalistycznych struktur z zakresu słownictwa i kładzie nacisk na umiejętność zastosowania ich w praktyce.

Kursy obejmują 30 bądź 56 godzin lekcyjnych zajęć semestralnie.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości