Kursy semestralne języka ogólnego

Szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej i uznawanymi na jej obszarze na sześciu poziomach zaawansowania:

A1

Kursy przeznaczone dla osób początkujących, jeszcze nie znających danego języka. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał porozumiewać się w codziennych sytuacjach życiowych, używając podstawowego zakresu słownictwa oraz gramatyki.

A2

Głównie nacisk położony jest na zapoznanie się ze słownictwem, niezbędnym do komunikowania się w podstawowych sytuacjach.

B1

Kursy dla osób średniozaawansowanych, które dobrze opanowały podstawy gramatyczne języka, lecz posiadają niewystarczający zasób słownictwa do swobodnego porozumiewania się.

B2

Kurs pomagający w poznaniu bardziej złożonych struktur gramatycznych oraz poszerzający znajomość języka zarówno pisanego jak i mówionego.

C1

Kursy dla zaawansowanych. Są propozycją dla osób swobodnie posługujących się danym językiem obcym, posiadających dużą wiedzę gramatyczną i płynność wypowiedzi. Pozwala on na zgłębienie wybranych obszarów języka.

C2

Pozwala na poznanie złożonych i specjalistycznych struktur z zakresu słownictwa i kładzie nacisk na umiejętność zastosowania ich w praktyce.

Kursy obejmują 30 bądź 56 godzin lekcyjnych zajęć semestralnie.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest FES Centrum Edukacji Zagranicznej z siedzibą pod adresem: ul. Rybnicka 59 lok. 9, 02-432 Warszawa, tel.: 22-826 03 09, e-mail: kursy@fes.waw.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego (m.in. przesyłania oferty). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.