Kursy przygotowujące do matury

Celem kursu tego typu, obejmującego 100 godzin lekcyjnych zajęć językowych w roku (I semestr – 50 godzin, II semestr – 50 godzin), jest powtórka materiału dydaktycznego z zakresu szkoły średniej i przygotowanie uczestników do egzaminu dojrzałości (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym).

Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz wypowiedzi ustne ułatwiające zdanie matury w jak najbardziej efektowny sposób.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości