Kursy przygotowujące do matury

Celem kursu tego typu, obejmującego 100 godzin lekcyjnych zajęć językowych w roku (I semestr – 50 godzin, II semestr – 50 godzin), jest powtórka materiału dydaktycznego z zakresu szkoły średniej i przygotowanie uczestników do egzaminu dojrzałości (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym).

Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz wypowiedzi ustne ułatwiające zdanie matury w jak najbardziej efektowny sposób.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest FES Centrum Edukacji Zagranicznej z siedzibą pod adresem: ul. Rybnicka 59 lok. 9, 02-432 Warszawa, tel.: 22-826 03 09, e-mail: kursy@fes.waw.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego (m.in. przesyłania oferty). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.